photo mipo 2 photo mipo 3 photo mipo 4 photo mipo 1

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Бажаєш працювати в IT-компанії?

Назва

Вартість, грн

Години

Дата початку

1.

Комп’ютерна графіка
(Adobe PhotoShop, Corel Draw)

2500

60

16.10.2019

2 рази/ тиждень 

2.

Створення та підтримка WEB-сайтів

6800

70

10.10.2019

2 рази/ тиждень

3.

Технології Front-End
(HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX)

8200

90

16.10.2019

3 рази/ тиждень

4.

Програмування на Java (JavaCore)

5100

150

16.10.2019

3 рази/ тиждень 

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-61-79

E-mail: mipohpi@ukr.net

Бажаєш просунутися у кар’єрі бухгалтера чи підприємця?

Назва

Вартість, грн

Години

Дата початку

1.

Бухгалтерський та фінансовий облік

5100

150

16.10.2019

3 рази/ тиждень 

2.

Бухгалтерський облік в системі 1С:Бухгалтерія 8.3

6800

210

16.10.2019

3 рази/ тиждень

3.

Міжнародна сертифікація бухгалтерів CAP/CIPA

3600

60

16.10.2019

2 рази/ тиждень

4. "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" 6400 150

16.10.2019

3 рази/ тиждень

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-61-79

E-mail: mipohpi@ukr.net

 

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА КУРСИ

підвищення кваліфікації з напряму

“Використання інформаційних технологій в ливарному виробництві”

з видачею СВІДОЦТВА про підвищення кваліфікації державного зразка

           МІПО НТУ “ХПІ” входить до навчально-наукового комплексу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” і сьогодні є одним з провідних державних спеціалізованих вищих навчальних закладів післядипломної освіти України.

        Лиття - один з найдавніших способів обробки металів, який зробив великий внесок в розвиток техніки, за своєю природою межує з мистецтвом.  Ливарне виробництво витримає будь-яку конкуренцію. Переваги лиття: можливість отримання заготовок будь-яких розмірів, будь-якої конфігурації з максимальним наближенням їх до конфігурації готових деталей і практично будь-який точності; швидша утилізація відходів і високий ступінь універсальності ливарного обладнання; лиття піддаються майже всі металеві сплави; сучасні ливарні процеси легко механізуються і автоматизуються; для виробництва виливків не обов'язкові напівфабрикати основних сировинних джерел.  Лиття залишиться важливою галуззю техніки і в далекому майбутньому.
            На курсах пропонується вивчити заходи підвищення властивостей сплавів , найсучасніші способи поліпшення, облагороджування сплавів, питання удосконалення технології ливарного виробництва, механізації і автоматизації всіх процесів, комп’ютерне моделювання ливарного процесу, удосконалення визначення якості ливарних виробів.

             Кафедра забезпечена матеріально-технічною базою. Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, мають лабораторії , оснащені сучасним промисловим та науково-дослідним обладнанням. У навчальному процесі використовується обчислювальна техніка, розроблені та адаптовані пакети прикладних програм. Для вивчення якісних характеристик ливарних сплавів та контролю використовуються випробувальні машини та устаткування.

            Курс забезпечується навчально-методичною літературою за всіма фаховими спеціальностями.

Слухачі отримують методичні вказівки для дистанційного навчання безпосередньо за місцем перебування (проживання) слухачів без відриву від основної діяльності з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Тривалість очного навчання складає один тиждень.

           Курси розраховані на керівників всіх рівнів, головних конструкторів, головних технологів, директорів з якості та провідних фахівців з ливарного виробництва.

      На курсах ви дізнаєтесь про останні наукові дослідження, практичне використання знань, отримаєте відповіді від провідних спеціалістів, задоволення від спілкування з колегами, можливість налагодити нові професійні контакти.

 

Заняття плануються у міру комплектування навчальних груп.

Вартість навчання 3620,00 грн.за 1 слухача

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, Гигант,  2 підїзд, 2 поверх,  кімн. 216

тел (057)707-64-86  та (057)707-62-90.

Ел.почта:   kamеneva_td@ ukr.net

 

Запрошує на підвищення кваліфікації «Методика управління ризиками»

з напряму “Охорона праці”

Заняття плануються з 24 вересня 2019р., 08 жовтня 2019р., 22 жовтня 2019р. з 14.00

Вартість 1260,00 грн.  за 1 слухача

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, Гігант,  2 під’їзд, 2 поверх,  кімн. 216

тел 707-64-86  та 707-62-90;    (097) 3016190 та (066)5194747.

Ел.пошта:   kamеneva_td@ ukr.net   та   netsvitsa@ukr.net

            МІПО НТУ “ХПІ” входить до навчально-наукового комплексу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” і сьогодні є одним з провідних державних спеціалізованих вищих навчальних закладів післядипломної освіти України.

       Головна мета роботи МІПО НТУ “ХПІ” - забезпечення прав громадян на безперервну післядипломну фахову освіту протягом всього їх життя, одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи, підвищення кваліфікації, поглиблення професійних знань та умінь.

       Сучасне виробництво характеризується наявністю різноманітних енергетичних систем з небезпечними для оточуючого середовища та людини чинниками, складних технологічних систем із значною кількістю рухомих та ріжучих елементів, високими рівнями загазованості та пилу, та іншими високо небезпечними для людини факторами. Це вимагає підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, і особливо, керівників виробництва, які мають знання щодо питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних та комфортних умов праці на відповідному рівні. Підвищення кваліфікації спеціалістів в області охорони праці дозволить знизити ризик травматизму та професійних захворювань на підприємствах. 

Курси розраховані на керівників всіх рівнів, фахівців з охорони праці підприємств та організацій.

          Навчання надає методику вживання заходів з управління ризиками в області промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. Розглядаються загальні питання вимог до аналізу ризиків, врахування особливостей ризиків конкретного підприємства, створення на підприємствах робочих груп з аналізу ризиків, надаються рекомендації до складання і заповнення карт ідентифікації оцінки і управління ризиками,  визначення джерел небезпеки, здійснення заходів контролю над ризиками.

         На курсах ви дізнаєтесь про останні зміни в законодавстві з охорони праці, отримаєте відповіді від провідних спеціалістів,  практичні навички, задоволення від спілкування з колегами, можливість налагодити нові професійні контакти.

ПРОГРАМА ЗА ВАУЧЕРАМИ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

МІПО НТУ «ХПІ» проводить навчання за спеціальністю

у рамках програми підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці за ваучерами, отриманими у Центрі зайнятості. (Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20 березня 2013 р. № 207).

На навчання приймаються особи з вищою або професійно - технічною освітою, віком від 45 років і до досягнення ними пенсійного віку, страховий стаж повинен становити не меньш 15 років.

Навчання безкоштовне.

Після закінчення навчання та освоєння програми видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ, ЯКІ СТОЯТЬ НА ОБЛІКУ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

МІПО НТУ «ХПІ» проводить навчання за за курсами:

Ви маєте реальну можливість за 1-3 місяця пройти навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка) у нашому ВУЗІ (МІПО НТУ "ХПІ") за напрямами:

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

"Ком'пютерні системи та мережі", "Створення та підтримка WEB сайтів", "Офісне програмне забезпечення", "Комп'ютерна графіка", "Проектування баз даних", "Технології програмування", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "ПЕОМ в економічних і бухгалтерських розрахунках", "Інформаційна безпека бізнесу", «СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ SOLIDWORKS»

ОБЛІК І АУДИТ

"Бухгалтерський облік та аудит (Бухгалтерія:1С)", "Оподаткування"

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

"Менеджмент організації", "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)", "Менеджер (управитель) з логістики", "Основи адміністративного менеджменту", "Маркетинговий менеджмент"

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

“Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація“, “Набуття прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товаровиробників“ (торговельні марки, комерційні найменування та найменування місць походження товарів), “Правова охорона об'єктів авторських і суміжних прав“, “Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства“, “Захист прав інтелектуальної власності“, “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності“

ОХОРОНА ПРАЦІ

Курси розраховані на керівників всіх рівнів, фахівців з охорони праці підприємств та організацій, викладачів навчальних закладів з дисциплін напряму «Охорони праці».

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ і ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ

Програми курсів містять питання сучасних будівельних технологій, оптимізації технологічних рішень, використання ПЕОМ, галузеві особливості охорони праці, зміни в нормативно-законодавчих актах.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

"Системи обліку, контролю та управління виробництвом і розподілом електроенергії"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Курс «Бухгалтерський та фінансовий облік» дозволяє одержати практичні навички ведення бухгалтерського та фінансового обліку на підприємствах України.

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

"Сучасний стан газорятувальних робіт в нафтогазовій промисловості"

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8.3»

Курс «Бухгалтерський облік в системі 1С:Бухгалтерія 8.3» дозволяє одержати практичні навички ведення бухгалтерського обліку, опанувати сучасні технології обробки економічної інформації за допомогою персонального комп'ютера та вивчити можливості програмного пакету 1С:Бухгалтерія.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

"Енергетичний менеджмент", "Електричні станції та підстанції", "Електричні системи та мережі"

Заняття проводять висококваліфіковані викладачі МІПО, НТУ "ХПІ", інших учбових закладів і провідні спеціалісти підприємств Харкова.

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску чергової групи професійного навчання за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди чергового випуску групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди 10-ї річниці Програми НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області, закриття групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" та відкриття нової групи за цим напрямком

 

ВИПУСК ГРУПИ

Інформація щодо випуску у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ "ХПІ" чергової групи курсів перепідготовки (підвищення кваліфікації) колишніх військовослужбовців за програмою НАТО-Україна 19.02.2019 року, м. Полтава, вул. Коваля 3, Полтавський університет економіки і торгівлі

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м. Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 18 січня 2019 р. 11.00 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ випуску курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 28 листопада 2018 р. 13.30 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 20 вересня 2018 р. 12.30 год.

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4 вересня 2018 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів