Головна » Напрямки діяльності » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » ОБЛІК І АУДИТ

ОБЛІК І АУДИТ

за курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)».

Курси бухгалтерів призначені для підготовки бухгалтерів малих і середніх підприємств. Запропоновані курси дозволяють слухачам одержати знання і навички, необхідні для роботи бухгалтером на підприємствах будь-якої форми власності. Навчання на курсах бухгалтерів побудовано за принципом об'єднання лекцій з практичними заняттями. Основу курсів складають практичні заняття під керівництвом кваліфікованих викладачів.

У програму курсу навчання бухгалтерів включені принципи організації бухгалтерського обліку в Україні, такі як нормативне регулювання, основні принципи організації обліку, документування, порядок інвентаризації і багато інших; бухгалтерський облік і оподатковування промислового підприємства; особливості обліку в торгівлі; взаємини підприємства з контролюючими (податкова інспекція) органами; комп'ютерна бухгалтерська програма 1С: Бухгалтерія.

Оволодіння курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)» дозволяє слухачам одержати  практичні навички ведення бухгалтерського обліку, опанувати сучасними технологіями обробки економічної інформації за допомогою персонального комп'ютера та вивчити можливості програмного пакету 1С: бухгалтерія.

Навчальна програма містить дисципліни, вивчивши які слухачі повинні знати:

 • законодавчу та нормативну базу ведення бухгалтерського обліку та аудиту в Україні;
 •  основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та проведення аудиторських перевірок;
 •  методику визнання та оцінки активів, капіталу і зобов’язань підприємства;
 • порядок документального оформлення та відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку господарських коштів та джерел їх формування;
 • методи економічного аналізу стану та факторів ефективності господарської діяльності підприємства;
 • порядок здійснення контролю та ревізійних операцій за використанням коштів підприємства;
 • економіку підприємства, основи організації та технології виробництва (обігу), основи організації труда, управління та маркетингової діяльності;
 • основи використання ПЕОМ для обробки економічної інформації; операційну систему Windows та програмні продукти Microsoft Office: Word – обробка текстової інформаціїї, Excel – обробка фінансової інформації; вивчити основні поняття локальних і глобальних мереж, одержати основні навички роботи в глобальній  мережі Internet;
 • одержати знання і навички для ведення бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів;
 • проводити синтетичний і аналітичний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства чи організації на ПЕОМ;
 • швидко й ефективно обробляти великі обсяги інформації й одержати вихідний документ у будь-якому зручному для роботи виді, при необхідності, відобразити отримані результати в графічному виді (графіки, гістограми, діаграми).
 • сучасні пакети автоматизованої обробки та ведення бухгалтерського документообігу (1С: Бухгалтерія):
 • настроювання субрахунків;
 • ведення журналів операцій;
 • документи і розрахунки;
 • створення стандартних звітів;
 • архівні копії і перенос проводок.

Програмою передбачені практичні заняття, на яких демонструється бухгалтерський облік діючого підприємства з застосуванням спеціального програмного пакета обробки і ведення бухгалтерського документообігу.

Курс також передбачає вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи через інтернет». Метою даного курсу є активізація самостійного пошуку роботи слухачами, формування навичок ефективної самопрезентації, підвищення конкурентоздатності слухачів на ринку праці. Заняття проводяться з використанням Інтернет-технологій пошуку роботи.

На реалізацію програми приділяється 500 години, з них теоретичних 206 годин, практичних 80 годин, лабораторних на комп'ютерах 164 годин, практика складає 40 год. На час практики слухачі отримують персональне завдання, збирають матеріал та виконують завдання у програмі 1С:бухгалтерія.

На заключному етапі навчання слухачі виконують випускну роботу, яка містить рішення реальних завдань з бухгалтерського обліку, по створенню різних форм документів, звітів з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Практичні заняття по дисципліні “Техніка пошуку роботи через Інтернет” (10 год.) проводяться з використанням ПЕОМ з виходом до глобальної мережі Інтернет. При проведенні занять з модулю комп’ютерної підготовки (108 год.) відведено вивченню інформаційних систем та технологій в обліку та електроної мережі (Internet). Курс «Програма 1С: Бухгалтерія» складаеться з 32 год. теоретичних занять та 78 год. практичних, які присвячені вивченню практичних навичок роботи в середовище 1С: бухгалтерія.

Комп’ютерні навчальні класи МІПО НТУ “ХПІ” об’єднані в локальну навчальну мережу “Мережа МІПО” шляхом приєднання комп’ютерів до файлового сервера. Створена мережа дозволяю використовувати в навчальному процесі сучасне програмне забезпечення з наданням кожному користувачу додаткових ресурсів і можливостей по обробці різноманітних видів інформації, таких як текстової, графічної, фінансової.

Для підвищення якості навчального процесу під час лекційних занять використовується мультимедійний проектор.

Розрахунок навчального часу:
Слухачі освоюють у тиждень 40 годин по п'ятиденному робочому тижні. Форма навчання - денна.


Вид навчання

Строк навчання

 

годин

днів

місяців

Лекції -

206

25,75

1,17

Лабораторні заняття на ПЕОМ -

164

20,50

0,93

Практичні заняття -

80

10,00

0,45

Практика  -

40

5,00

0,23

Підготовка до ДЕК -

 

1,00

0,05

ДЕК -

 

1,00

0,05

Загальний термін навчання

 

63,25

2,88

Після успішного освоєння курсу і захисту випускної роботи слухачі одержують свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)».

Форма навчання – очна.

Загальним термін навчання – 2,88 місяця (63,25 днів).

Заняття проходять за п’ятиденним 40 годинним тижнем.

Підсумковий контроль: випускна робота с захистом у ДЕК.

 

за курсом «ОПОДАТКУВАННЯ»

Курси призначені для підвищення кваліфікації фахівців з оподаткування; дозволяють слухачам одержати знання і навички з організації і ведення податкового обліку на підприємствах.

У програму курсу включені питання теоретичних і організаційних основ податкової системи України, розрахунку податків, складання податкових декларацій, аналіз податкової звітності підприємств.

Форма навчання - очна (денна та вечірня).

Термін навчання: 1,5 місяці (3 рази на тиждень по 4 години)

Навчання на контрактній основі з фізичними та юридичними особами.

Початок навчання по мірі формування груп (орієнтовно перший тиждень кварталу).

 

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ CAP/CIPA

З 2005 р. кафедра проводить тренінги по програмі міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA

Участь в програмі допоможе Вам:

 • адаптувати звітність підприємства до міжнародних стандартів;
 • вести бухгалтерський облік на спільних підприємствах;
 • підприємствах, що мають іноземних партнерів, а також на підприємствах, що взаємодіють з міжнародними кредитними організаціями;
 • здійснити підготовку звітності підприємства до проведення аудиту за міжнародними стандартами.

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 202 кафедра Економічного аналізу і обліку

Тел.: (057) 707-61-79, (057) 707-62-90

e-mail: mipohpi@ukr.net

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди чергового випуску групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди 10-ї річниці Програми НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області, закриття групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" та відкриття нової групи за цим напрямком

 

ВИПУСК ГРУПИ

Інформація щодо випуску у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ "ХПІ" чергової групи курсів перепідготовки (підвищення кваліфікації) колишніх військовослужбовців за програмою НАТО-Україна 19.02.2019 року, м. Полтава, вул. Коваля 3, Полтавський університет економіки і торгівлі

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м. Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 18 січня 2019 р. 11.00 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ випуску курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 28 листопада 2018 р. 13.30 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 20 вересня 2018 р. 12.30 год.

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4 вересня 2018 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ЗАПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

02.08.2018 року у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відбулося відкриття чергової групи підвищення кваліфікації за напрямком «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ»

 

ЗАПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

04.06.2018 року у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відбулося відкриття чергової групи підвищення кваліфікації за напрямком «Створення та підтримка WEB сайтів»


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів