Головна » Слухачам » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » ОБЛІК І АУДИТ

ОБЛІК І АУДИТ

за курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)».

Курси бухгалтерів призначені для підготовки бухгалтерів малих і середніх підприємств. Запропоновані курси дозволяють слухачам одержати знання і навички, необхідні для роботи бухгалтером на підприємствах будь-якої форми власності. Навчання на курсах бухгалтерів побудовано за принципом об'єднання лекцій з практичними заняттями. Основу курсів складають практичні заняття під керівництвом кваліфікованих викладачів.

У програму курсу навчання бухгалтерів включені принципи організації бухгалтерського обліку в Україні, такі як нормативне регулювання, основні принципи організації обліку, документування, порядок інвентаризації і багато інших; бухгалтерський облік і оподатковування промислового підприємства; особливості обліку в торгівлі; взаємини підприємства з контролюючими (податкова інспекція) органами; комп'ютерна бухгалтерська програма 1С: Бухгалтерія.

Оволодіння курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)» дозволяє слухачам одержати  практичні навички ведення бухгалтерського обліку, опанувати сучасними технологіями обробки економічної інформації за допомогою персонального комп'ютера та вивчити можливості програмного пакету 1С: бухгалтерія.

Навчальна програма містить дисципліни, вивчивши які слухачі повинні знати:

 • законодавчу та нормативну базу ведення бухгалтерського обліку та аудиту в Україні;
 •  основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та проведення аудиторських перевірок;
 •  методику визнання та оцінки активів, капіталу і зобов’язань підприємства;
 • порядок документального оформлення та відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку господарських коштів та джерел їх формування;
 • методи економічного аналізу стану та факторів ефективності господарської діяльності підприємства;
 • порядок здійснення контролю та ревізійних операцій за використанням коштів підприємства;
 • економіку підприємства, основи організації та технології виробництва (обігу), основи організації труда, управління та маркетингової діяльності;
 • основи використання ПЕОМ для обробки економічної інформації; операційну систему Windows та програмні продукти Microsoft Office: Word – обробка текстової інформаціїї, Excel – обробка фінансової інформації; вивчити основні поняття локальних і глобальних мереж, одержати основні навички роботи в глобальній  мережі Internet;
 • одержати знання і навички для ведення бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів;
 • проводити синтетичний і аналітичний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства чи організації на ПЕОМ;
 • швидко й ефективно обробляти великі обсяги інформації й одержати вихідний документ у будь-якому зручному для роботи виді, при необхідності, відобразити отримані результати в графічному виді (графіки, гістограми, діаграми).
 • сучасні пакети автоматизованої обробки та ведення бухгалтерського документообігу (1С: Бухгалтерія):
 • настроювання субрахунків;
 • ведення журналів операцій;
 • документи і розрахунки;
 • створення стандартних звітів;
 • архівні копії і перенос проводок.

Програмою передбачені практичні заняття, на яких демонструється бухгалтерський облік діючого підприємства з застосуванням спеціального програмного пакета обробки і ведення бухгалтерського документообігу.

Курс також передбачає вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи через інтернет». Метою даного курсу є активізація самостійного пошуку роботи слухачами, формування навичок ефективної самопрезентації, підвищення конкурентоздатності слухачів на ринку праці. Заняття проводяться з використанням Інтернет-технологій пошуку роботи.

На реалізацію програми приділяється 500 години, з них теоретичних 206 годин, практичних 80 годин, лабораторних на комп'ютерах 164 годин, практика складає 40 год. На час практики слухачі отримують персональне завдання, збирають матеріал та виконують завдання у програмі 1С:бухгалтерія.

На заключному етапі навчання слухачі виконують випускну роботу, яка містить рішення реальних завдань з бухгалтерського обліку, по створенню різних форм документів, звітів з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Практичні заняття по дисципліні “Техніка пошуку роботи через Інтернет” (10 год.) проводяться з використанням ПЕОМ з виходом до глобальної мережі Інтернет. При проведенні занять з модулю комп’ютерної підготовки (108 год.) відведено вивченню інформаційних систем та технологій в обліку та електроної мережі (Internet). Курс «Програма 1С: Бухгалтерія» складаеться з 32 год. теоретичних занять та 78 год. практичних, які присвячені вивченню практичних навичок роботи в середовище 1С: бухгалтерія.

Комп’ютерні навчальні класи МІПО НТУ “ХПІ” об’єднані в локальну навчальну мережу “Мережа МІПО” шляхом приєднання комп’ютерів до файлового сервера. Створена мережа дозволяю використовувати в навчальному процесі сучасне програмне забезпечення з наданням кожному користувачу додаткових ресурсів і можливостей по обробці різноманітних видів інформації, таких як текстової, графічної, фінансової.

Для підвищення якості навчального процесу під час лекційних занять використовується мультимедійний проектор.

Після успішного освоєння курсу і захисту випускної роботи слухачі одержують свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ (БУХГАЛТЕРІЯ:1С)».

Форма навчання – очна.

Загальним термін навчання – 2,88 місяця (63,25 днів).

Заняття проходять за п’ятиденним 40 годинним тижнем.

Підсумковий контроль: випускна робота с захистом у ДЕК.

 

за курсом «ОПОДАТКУВАННЯ»

Курси призначені для підвищення кваліфікації фахівців з оподаткування; дозволяють слухачам одержати знання і навички з організації і ведення податкового обліку на підприємствах.

У програму курсу включені питання теоретичних і організаційних основ податкової системи України, розрахунку податків, складання податкових декларацій, аналіз податкової звітності підприємств.

Форма навчання - очна (денна та вечірня).

Термін навчання: 1,5 місяці (3 рази на тиждень по 4 години)

Навчання на контрактній основі з фізичними та юридичними особами.

Початок навчання по мірі формування груп (орієнтовно перший тиждень кварталу).

 

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ МІЖНАРОДНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ CAP/CIPA

З 2005 р. кафедра проводить тренінги по програмі міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA

Участь в програмі допоможе Вам:

 • адаптувати звітність підприємства до міжнародних стандартів;
 • вести бухгалтерський облік на спільних підприємствах;
 • підприємствах, що мають іноземних партнерів, а також на підприємствах, що взаємодіють з міжнародними кредитними організаціями;
 • здійснити підготовку звітності підприємства до проведення аудиту за міжнародними стандартами.

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 202 кафедра Економічного аналізу і обліку

Тел.: (057) 707-61-79, (057) 707-62-90

e-mail: mipohpi@ukr.net


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Авторизація


Забули пароль?

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 14 грудня 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску дистанційної групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 16 червня 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття дистанційної групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 12 лютого 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ» 22 січня 2020 р

Вдбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 16 грудня 2019 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску чергової групи професійного навчання за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів