Головна » Слухачам » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА КОРОТКОСТРОКОВИХ КУРСАХ ПО НАПРЯМКАХ:

"Менеджмент організації"

Прослухавши курс, Ви зможете виконувати обов'язки менеджера, або керівника фірми, а також зможете розробити бізнес-план для відкриття власного бізнесу. Ефективність курсу "Менеджмент організацій" забезпечується освоєнням дисциплін: менеджмент, економічна теорія, бухгалтерський облік, основи психології, основи податкової системи, основи підприємництва, бізнес-планування, організація ділової комунікації, зовнішньоекономічна діяльність. Курс також дає необхідну в умовах ринкової економіки правову і значну комп'ютерну підготовку для створення робочого місця менеджера з використанням комп'ютера.

 "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)"

Оволодіння курсом за спеціальністю 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" здійснюється в умовах реформування системи управління житловою нерухомістю міста. Саме реформування системи управління житловою нерухомістю базується на трьох основних напрямках:

- приватизація житла і створення житлових товариств;

- реформування застарілої системи управління;

- створення конкурентоспроможного ринку управителів і ринку якісних комунальних послуг.

На даний момент приватизовано лише житло, а ринок ефективних управителів ще не Ринкові реформи в житловому господарстві зупинилися тільки на приватизації квартир громадянами, де не роз`ясняється мешканцям їхнього права володіння, користування і розпорядження не тільки квартирою, а і загальними елементами будинку, допоміжними приміщеннями і придомовою територією.

Процес реформування житлової сфери вимагає підготовки сучасних менеджерів з організації керування житловим фондом, які могли б вирішувати і загальні теоретичні питання, пов`язані зі створенням і функціонуванням об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), і практичні задачі з удосконалення господарської діяльності ОСББ.

Метою даного навчання є підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою для забезпечення ефективної роботи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та підвищення якості житлово-комунальних послуг, на підставі діючих законодавчо-нормативних актів України та з урахуванням Європейського досвіду управління житловою нерухомістю.

Курс передбачає опанування теоретичних і практичних положень дисциплін менеджерського, економічного, правового і комп`ютерного напрямів за допомогою моделювання ділових і виробничих ситуацій.

З ряду основних професійно орієнтованих дисциплін навчальна програма передбачає використання активних методів навчання у виді ділових ігор і виробничих ситуацій, що створюють можливість змоделювати і вирішити різноманітні адміністративно – управлінські рішення, що розглядають керування ОСББ з різних сторін діяльності: правової, господарської, фінансової.

Опанування даного курсу дає можливість слухачам розвивати свій творчий потенціал з використанням сучасних методів менеджменту і нових комп`ютерних технологій, що дає їм можливість бути затребуваними під час організації модернізованої житлової системи України та формування конкурентного середовища для покращення якості житлово-комунальних послуг.

На реалізацію програми приділяється 500 години з них теоретичних 200 годин, практичних – 154 години, лабораторних на комп`ютерах – 96 години. Практика на підприємствах та організаціях складає – 40 годин. На заключному етапі передбачається виконання слухачами випускної роботи.

Форма навчання – очна.

Загальним термін навчання – 2,88 місяця (63,25 днів).

Заняття проходять за п’ятиденним 40 годинним тижнем.

Підсумковий контроль: випускна робота с захистом у ДЕК.

Після повного виконання вимог навчального плану та захисту випускної роботи слухач отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

 "Менеджер (управитель) з логістики"

Оволодіння курсом за спеціальністю 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" "Менеджер (управитель) з логістики" здійснюється в умовах реформування ринкової системи України, що передбачає активне використання сучасних систем управління, побудованих на використанні логістичних систем управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в виробничо-економічних системах.

Метою даного навчання є підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою для забезпечення тактичних та стратегічних задач господарської діяльності на підставі оптимізації потокових процесів і досягнення задоволення вимог кінцевих споживачів, зниження загальних витрат та підвищення якості продуктів та послуг.

Діяльність управителя з логістики багатогранна. Вона включає управління закупівлями, продажами, транспортом, сервісом, складським господарством, запасами, кадрами, витратами та організацію інформаційних систем.

Принципова новизна праці менеджера (управителя) з логістики полягає в системному підході, органічному взаємозв'язку і оптимізації всієї виробничо-господарської діяльності з орієнтацією на скорочення витрат і підвищення ефективності функціонування. Цьому сприяє проходження практики, яка дозволить оволодіти методикою логістичного підходу для постановки базових завдань і практичних навичок їх ефективного вирішення.

На реалізацію програми приділяється 500 години з них теоретичних 210 годин, практичних – 146 години, лабораторних на комп'ютерах – 94 години. Практика на підприємствах та організаціях складає – 40 годин.  На заключному етапі передбачається виконання слухачами випускної роботи.

Після повного виконання вимог навчального плану та захисту випускної роботи слухач отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" "Менеджер (управитель) з логістики".

"Основи адміністративного менеджменту"

Якщо Ви хочете отримати необхідні знання для роботи помічника керівника, начальника загального відділу, завідувача канцелярією, то ці курси саме для Вас.

За результатами навчання на курсах Ви зможете:

 • виконувати технічні функції щодо забезпечення і обслуговування роботи керівника;
 • організувати телефонні розмови керівника;
 • працювати на персональному комп'ютері і з оргтехнікою для підготовки документів різної складності;
 • здійснювати роботу з підготовки засідань і нарад;
 • вести і оформляти протоколи;
 • друкувати документи відповідно до Єдиної державної системою документообігу і вести документообіг;
 • і багато іншого.

 

"Менеджмент організацій з використанням Інтернет технологій"

У процесі навчання будуть розглядатися дисципліни модуля без менеджерської підготовки, модуля правової підготовки, модуля комп'ютерної підготовки та модуля Інтернет-технології в менеджменті організацій. Останній модуль включає наступні дисципліни: "Стратегія бізнесу", "Електронна підтримка бізнесу", "Інформаційні ресурси інтернет", "Інтернет і сучасні WEB технології".

 "Маркетинговий менеджмент"

У ході курсу Ви вивчіть систему маркетингової діяльності підприємства на основі наступних дисциплін:

  • Стратегічний маркетинг підприємства;
  • PR і реклама;
  • Товарна політика підприємства;
  • Методи вивчення купівельного попиту;
  • Психологія споживчої поведінки;
  • Бізнес-планування та інші.

Навчання дозволить Вам стати затребуваним і конкурентноспроможним професіоналом на ринку праці. Ви зможете забезпечити стабільне становище фірми, збільшити прибуток і залучити потенційних клієнтів.

Навчальний план

п/п

Найменування

розділів і дисциплін

Усього

годин

У т.ч.

Форма

Контролю (залік\іспит)

ЛК

ПЗ

Нормативна частина

1

Економіка підприємства

32

14

16

Зал.

2

Бухгалтерський облік

18

10

6

Ісп.

3

Підприємницьке право

24

12

10

Ісп.

4

Маркетинг

24

12

10

Ісп.

5

Корпоративний менеджмент

18

8

8

Зал.

6

Основи менеджменту

24

12

10

Ісп.

7

Комп’ютерна обробка економічної інформації

36

16

18

Зал.

8

Управління витратами і ресурсами

24

12

10

Зал.

Вибіркова частина

9

Організація підприємницької діяльності

40

30

8

Зал.

10

Управління ризиками

32

10

20

Зал.

11

Фінансовий менеджмент

16

6

8

Ісп.

12

Управління проектами

24

10

12

Зал.

13

Технологія працевлаштування

14

6

8

 

14

Комплексний іспит

24

 

 

 

 

Всього

350

158 

144

48

 

З НАМИ ЛЕГКО КРОКУВАТИ ПО ЖИТТЮ І ПЕРЕМАГАТИ!

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 210-2 кафедра Менеджменту і підприємництва

Тел.: (057) 707-61-79, (057) 707-62-90

e-mail: mipohpi@ukr.net

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску чергової групи професійного навчання за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Менеджмент та ділове адміністрування" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди чергового випуску групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди 10-ї річниці Програми НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області, закриття групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" та відкриття нової групи за цим напрямком

 

ВИПУСК ГРУПИ

Інформація щодо випуску у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ "ХПІ" чергової групи курсів перепідготовки (підвищення кваліфікації) колишніх військовослужбовців за програмою НАТО-Україна 19.02.2019 року, м. Полтава, вул. Коваля 3, Полтавський університет економіки і торгівлі

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м. Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 18 січня 2019 р. 11.00 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ випуску курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 28 листопада 2018 р. 13.30 год.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ відкриття курсів професійного навчання за напрямками "Комунікаційні та інформаційні технології" та "Менеджмент та ділове адміністрування" Програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців м.Харків, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вулиця Кирпичова, 2, навчальна бібліотека, аудиторія №63 20 вересня 2018 р. 12.30 год.

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

4 вересня 2018 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів