Головна » Напрямки діяльності » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ» (МІПО НТУ «ХПІ») проводить підвищення кваліфікації  фахівців, працюючих в нафтогазової галузі на базі кафедри  «Видобування нафти, газу та конденсату».

Для підвищення кваліфікації фахівців,  в залежності від займаної посади і функціональних обов'язків, необхідно з перерахованих нижче дисциплін (або за темами запропонованими Вами) скласти навчальний план спільно з кафедрою «Видобування нафти, газу та конденсату» та укласти договір з МІПО НТУ «ХПІ».

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0503 «Розробка корисних копалин» - напрям підготовки «Нафтогазова справа».

№ п/п

Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекцій

Практ.

Лаб.

1

Геологія нафти і газу

48

32

16

 

2.

Фізика і хімія горючих копалин

54

32

 

22

3.

Поверхнево-активні явища і дисперсні системи при видобуванні нафти та газу

48

24

24

 

4.

Фізика нафтового та газового пласта

48

32

 

16

5.

Технологія та обладнання транспортування нафти і газу

48

32

16

 

6.

Технологія видобутку нафти і газу

48

32

16

 

7.

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин, обладнання для видобутку нафти і газу

48

32

16

 

8.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

48

32

 

16

9.

Технологія збору і підготовки нафтопромислової продукції

40

24

 

16

10.

Технологія збору і підготовки газопромислової продукції

40

24

16

 

 

Усього

470

304

96

70

 

Практика

20

 

 

 

 

Випускна робота

10

 

 

 

 

Разом

500

304

96

70

Підсумковий контроль – захист випускної роботи у ДЕК 

Кількість годин у плані може  бути від 72 до 500 годин. Групи формуються по мірі комплектування. Вартість визначається обсягом годин, кількістю слухачів у групі.

Після закінчення навчання і успішного захисту випускної роботи слухачеві видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

З 14 березня 2016 р. проводиться навчання за курсом «Сучасний стан газорятувальних робіт в нафтогазовій промисловості». Прогнозована вартість навчання складає 5800 грн. за одного слухача.


№ п/п

Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекцій

Практ.

1

Сучасні технології  розробки нафтогазових родовищ підготовки та транспорту вуглеводнів

32

24

8

2

Організація та ведення газорятувальних робіт

4

4

-

3

Машини та обладнання газорятувальних служб

20

16

4

4

Попередження та ліквідація відкритих фонтанів на нафтових свердловинах та технологічному обладнанні

28

20

8

5

Особливості охорони праці та техніки безпеки в нафтогазовій промисловості

12

12

-

6

Екологічні  проблеми захисту навколишнього середовища в нафтогазовій промисловості

32

32

-

7

Метрологія, стандартизація, сертифікація

12

12

-

8

Охорона праці та соціальний захист працюючих

4

4

-

 

Усього

144

124

20

 

Випускна робота

10

 

 

 

Разом

154

Просимо написати листа  про необхідність підвищення кваліфікації  фахівців вашого підприємста.

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 217

Тел.: (057) 707-62-90

e-mail: mipohpi@ukr.net

Соцмережі


Новини та події

 

РОЗПОЧАТО НАБОР

В інституті розпочато набор на курси з найпоширеніших спеціальностей

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

15 ссерпня 2017 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

26 січня 2017 року відбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У НАПРЯМІ "СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ і ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ"

Програми курсів містять питання сучасних будівельних технологій, оптимізації технологічних рішень, використання ПЕОМ, галузеві особливості охорони праці, зміни в нормативно-законодавчих актах.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» оголошує навчання без відриву від роботи за курсом «Психолого-педагогічний мінімум» для осіб, які займають педагогічні посади (майстрів виробничого навчання, методистів, завідувачів навчальних лабораторій), але не мають педагогічної освіти.


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів