Головна » Слухачам » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Одним з головних пріоритетів енергетичної безпеки України є надійне і якісне енергопостачання споживачів електроенергією і енергоносіями. Таке енергопостачання може бути коли працівники енергетичних компаній і споживачів мають високий рівень кваліфікації. Високий рівень знань і уміння фахівців забезпечується постійним підвищенням їх кваліфікації.

Фахівці по електроенергетиці вивчають предмети за галуззю знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» - напрям «Електротехніка та електротехнології».

Прийнята Національна енергетична програма визначає процес реформування енергетичного комплексу держави, процес його приватизації та впровадження ринкових відносин. Енергетика України це розгалужений технологічний комплекс, призначений для виробництва, передачі та розподілу електричної енергії між промисловими, сільскогосподарськими та побутовими споживачами у всіх регіонах країни.

Зростання рівня споживання електроенергії складає основу для оптимістичних прогнозів подальшого розвитку енергетики Україні.

За позитивний фактор щодо стабільності розвитку галузі також розглядається вигідне геополітичне розташування України, її наближення до східних, південних та західних ринків.

З іншого боку сучасний стан науки і виробництва галузі характеризується досить стрімкою динамічністю розвитку і трансформації.

Сучасні підприємства проходять стадії залучення інвестицій для реконструювання та модернізації діючих виробництв, перелаштовуються на нові методи господарювання, економічного обліку і організації. В боротьбі за підвищення рівня рентабельності впроваджують нові ресурсо- і енергоощадні технології, модернізують і обладнують автоматизовані системи метрологічного забезпечення, удосконалюють маркетингову політику тощо. Для підвищення ефективності праці та управління галузеві підприємства і установи щонайширше укомплектовуються комп'ютерною технікою, різноманітним сучасним вимірювальним обладнанням. Така динаміка внутрішнього оновлення техніки на підприємствах постійно спричинює потребу у підвищенні кваліфікації і перепідготовці кадрів з відривом та без відриву їх від виробництва.

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології” за курсом «Енергетичний менеджмент» 


п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ.

Лаб.

1

Енергетичний менеджмент

70

60

10

1.1

Енергетична політика України. Національна політика енергозбереження. Законодавча база енергозбереження. Екологічні проблеми і енергозбереження.

10

10

1.2

Методи аналізу енергоспоживання. Методи контролю за споживанням енергоресурсів. Енергобаланси підприємства, програми енергозбереження, енергетичний паспорт підприємства, розрахунку питомих витрат енергоносіїв.

20

14

6

1.3

Фінансова оцінка енергозберігаючих проектів. Поняття інвестиційний проект. Види інвестицій. Структура інвестиційного проекту.

20

16

4

1.4

Методологія організації енергоменеджмента.

20

20

2

Енергетичний аудит

70

60

10

2.1

Загальні питання енергоефективності та охорони навколишнього середовища. Законодавча база енергоаудиту. Організація обліку енергоносіїв.

20

20

2.2

Методологія та засоби проведення енергоаудиту. Оформлення результатів.

20

20

2.3

Енергетичний аудит різних технологічних систем та виробництв

30

20

10

3

Альтернативні та відновлювальні джерела енергії (АВДЕ)

60

50

10

3.1

Законодавча база та загальні питання використання АВДЕ

5

5

3.2

Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) та їх класифікація

5

5

3.3

Когенераційні установки

20

20

3.4

Технології використання АВДЕ

30

20

10

4

Енерго- та ресурсозбереження

60

52

8

4.1

Законодавча база, нормативні документи та загальні питання екології, енерго- та ресурсозбереження.

6

6

4.2

Енергоносії, ланцюги перетворення енергії, методи та засоби обліку енергоносіїв.Питомі норми витрах енергоносіїв.

14

10

4

4.3

Альтернативні та відновлювальні джерела енергії (АВДЕ).

20

20

4.4

Основні технології та засоби енерго- та ресурсозбереження

20

16

4

5

Енергетичний менеджмент муніципального (комунального) господарства (об’єктів ОСББ та ЖКГ)

60

40

20

5.1

Комфорт та забезпечення комфортного проживання

10

10

5.2

Теплофізичні властивості та вимоги до огороджуючих конструкцій будівель

10

10

5.3

Правила споживання енергоносіїв

20

10

10

5.4

Організація енергоменеджменту в системі комунального господарства.

20

10

10

6

Інформаційне та метрологічне забезпечення енергетичного аудиту та методи техніко-економічної оцінки енергоефективних заходів і оптимізація роботи енергоменеджера

70

40

10

20

6.1

Основні прилади обліку та контролю споживання енергії. Лічильники, аналізатори електричних мереж та системи АСКОЕ.

20

10

10

6.2

Прилади для вимірювання температури, вологості та основних технологічних параметрів.

20

10

10

6.3

Інвестиції та інвестиційні програми підвищення енергоефективності. Економічний та фінансових аналіз та етапи інвестиційних проектів.

20

10

10

6.4

Методологія оцінки ефективності енергозберігаючих проектів.

5

5

6.5

Ситуаційний та порівняльний аналіз інверсиційних проектів.

5

5

7

Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів ПЕР

60

40

20

7.1

Основні питання та поняття. Роль нормування ПЕР у підвищенні енергоефективності. Нормативна база.

10

10

7.2

Розрахунок норм витрат палива та електричної енергії. Класифікація норм витрат.

30

20

10

7.3

Розрахунок втрат різних видів енергії, технологічної води, повітря і т.і.

20

10

10

 

Усього:

450

342

78

30

 

Практика

40

 

Випускна робота

10

 

Усього:

500

280

110

60

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології” за курсом  «Електричні станції та підстанції» 


п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ.

Лаб.

1

Сучасне та перспективне обладнання електричних станцій та підстанцій

60

40

10

10

1.1

Енергогенеруюче та перетворююче електрообладнання електричних станцій та  підстанцій

40

30

10

1.2

Високовольтна аппаратура станцій та підстанцій

20

10

10

2

Сучасні тенденції проектування електричних станцій та підстанцій

70

40

30

2.1

Вибір оптимального варіанту схем видачі потужності в енергосистему

20

10

10

2.2

Проектування головних схем електричних з'єднань станцій і підстанцій

20

10

10

2.3

Проектування схем власних потреб станцій і підстанцій

10

8

2

2.4

Оцінка надійності головних схем ЕС та ПС на етапах проектування та експлуатації

10

6

4

2.5

Техніко-економічне порівняння  варіантів схем при проектуванні

10

6

4

3

Особливості експлуатації сучасних ЕС та ПС

50

30

10

10

3.1

Нормативні документи, які забезпечують експлуатацію сучасного обладнання ЕС та ПС

20

10

10

3.2

Особливості експлуатації нового обладнання сучасних ЕС та ПС

30

20

10

4

Режими роботи електричних систем

70

50

10

10

4.1

Оптимізація режимів роботи електричних  систем

20

10

10

4.2

Перехідні режими електричних систем

30

20

10

4.3

Особливі режими роботи в електричних системах в сучасних умовах

20

20

5

Релейний захист та автоматика електричних станцій та підстанцій

70

48

22

5.1

Релейний захист електрообладнання ЕС та енергосистем

30

20

10

5.2

Автоматика ЕС та енергосистем.

20

14

6

5.3

Сучасні цифрові пристрої релейного захисту та автоматики

20

14

6

6

Автоматизовані системи управління  електричними станціями

60

40

20

6.1

Автоматизовані системи диспетчерського управління

30

20

10

6.2

Автоматизовані системи управління на теплових та інших електричних станціях

30

20

10

7

Підвищення енергоефективності, питання енергозбереження і АСКОЕ на ЕС та ПС

60

44

10

6

7.1

Енергоефективні технології при виробництві електроенергії

20

20

7.2

Основи енергозбереження та енергоменеджменту

20

10

10

7.3

Сучасні системи конторолю та обліку електроенергії (АСКОЕ)

20

14

6

8

Особливості проектування та експлуатації електричної частини гідроелектростанцій

40

20

20

8.1

Проектування електричної частини гідроелектростанцій

20

10

10

8.2

Експлуатація електричної частини гідроелектростанцій

20

10

10

9

Питання охорона праці в галузі та електробезпеки

40

30

10

 

Усього:

450

302

90

58

 

Практика

40

 

Випускна робота

10

 

Усього:

500

302

90

58

 

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології” за курсом «Електричні системи та мережі» 


п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ

Лаб.

1

Норми технологічного проектування електричних мереж

30

30

2

Технічна політика в галузі електроенергетики

20

20

3

Сучасне та перспективне обладнання електричних систем та мереж

90

40

40

10

3.1

Розподільчі мережі 6-35 кВ та режими їх роботи

30

10

10

10

3.2

Повітряні лінії електропередавання 6-35 кВ з ізольованими проводами

20

10

10

3.3

 Лінії електропередавання 110-750 кВ та підвищення їх пропускної здатності

20

10

10

3.4

 Кабельні лінії електропередавання

20

10

10

4

Заземлення та занулення в електроустановках

60

30

30

4.1

Мережі з малими токами замикання на землю (6 -35 кВ) та їх режими

20

10

10

4.2

Мережі з великими токами замикання на землю (110 та вище) та їх режими

20

10

10

4.3

Заземлення і методи його розрахунків

20

10

10

5

Режими роботи електричних систем

70

40

10

20

5.1

Оптимізація режимів роботи електричних  систем

20

10

10

5.2

Перехідні режими електричних систем

30

20

10

5.3

Компенсація реактивної потужності в електричних системах

20

10

10

6

Техніка високих напруг

60

30

30

6.1

Освні види ізоляції та іі електрична міцність

20

10

10

6.2

Електромагнітні поля та захист від їх впливу

20

10

10

6.3

Високовольтні вимірювання

20

10

10

7

Захист від перенапруг

60

30

30

7.1

Основні засоби захисту від перенапруг

20

10

10

7.2

Захист від перенапруг повітряних та кабельних ліній.

20

10

10

7.3

Захист від перенапруг підстанцій та будівель

20

10

10

8

Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж

30

30

9

Охорона праці в галузі

30

30

 

Усього:

450

280

110

60

 

Практика

40

 

Випускна робота

10

 

Усього:

500

280

110

60

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 217

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-64-86

e-mail: mipohpi@ukr.net


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Авторизація


Забули пароль?

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 14 грудня 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску дистанційної групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 16 червня 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття дистанційної групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 12 лютого 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ» 22 січня 2020 р

Вдбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 16 грудня 2019 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску чергової групи професійного навчання за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів