Про інститут

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, створений при Національному технічному Університеті “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ“) у 1987 році, як вищий навчальний заклад післядипломної освіти для здійснення освітньої діяльності, спрямованої на реалізацію програм вищої освіти, забезпечення навчання, удосконалення освіти і професійної підготовки громодян шляхом поглиблення, розширення і відновлення їх професійних знань і умінь.

Високий рівень вдалося досягти за рахунок застосування сучасних прогресивних методик у навчанні, постійного удосконалення науково-педагогічного складу інституту, відновлення навчальних матеріалів, розвитку матеріальної бази закладу, а також використання в навчальному процесі сучасних програмно-апаратних засобів.

Інститут є державним вищим навчальним закладом III-го рівня акредитації і в співробітництві з НТУ «ХПІ» утворює навчально-науковий комплекс “Післядипломна освіта”.

Головна мета діяльності інституту – кадрове забезпечення інноваційноорієнтованого розвитку економіки держави, наукомісткого підприємництва та впровадження високих технологій

Концепція діяльності складається в реалізації можливості «навчання протягом усього життя» у формі перепідготовки, підвищення кваліфікації і професійної підготовки фахівців. Для підтримки даної концепції, в інституті застосовуються інноваційні форми організації навчання:

 • очна, заочна та дистанційна форми навчання забезпечують якісну освіту за мінімальний термін у зручний для слухачів час;
 • сучасні технології навчання;
 • гнучкі індивідуально-модульні програми;
 • урахування інтелектуального потенціалу людини;
 • адаптивні графіки навчального процесу.

Основними напрямками діяльності інституту є:

 • підвищення кваліфікації кадрів у науковій, технічній та інноваційній сферах;
 • підготовка за робочими професіями;
 • розвиток інноваційних форм навчального процесу, впровадження та використання інформаційних технологій і дистанційного навчання;
 • оперативне сприяння державній службі зайнятості з перепідготовки незайнятого населення;
 • посередництво в працевлаштуванні на роботу в Україні і за кордоном;
 • здійснення міжнародного співробітництва в галузі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у науковій, технічній та інноваційній сферах на основі прямих зв’язків, замовлень і грантів, розробка і виконання спільних проектів;
 • виконання науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, проведення технічного аудита, науково-технічної, патентної та економіко-правової експертизи проектів.

Організаційні форми навчальної роботи здійснюються з урахуванням професійних потреб та інтересів слухачів, рівня їх знань та вмінь. Навчальні програми, плани та тематика адаптуються до реальних потреб замовників з урахуванням діючого законодавства.

Освітні послуги, що надає інститут, здатні швидко реагувати та орієнтуватися на актуальні та перспективні сфери діяльності згідно з попитом на ринку праці.

Зручне розташування інституту, у центрі міста біля метро «Пушкінська», дозволяє без проблем дістатися до інституту з будь-якого кутка міста та області.

Інститут має сучасну матеріальну базу: навчальні класи оснащено потужними комп’ютерами, засобами мультимедіа та системами кондиціювання. Лекційні заняття проводять в режимі презентацій з використанням мультимедійного обладнання.

Наш інститут забезпечує одержання освіти за договорами з організаціями усіх форм власності а також з фізичними особами.