Відгуки стейкхолдерів

ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» останні роки плідно працює з Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з питань післядипломної освіти.

Ми вдячні Вам за високий рівень підвищення кваліфікації, організацію навчання і якісну підготовку і оформлення документації. Кафедра електричних машин чуйно реагує на зміни в питаннях розвитку електричних машин.

В складних умовах сьогодення спеціалісти нашого комбінату змогли оновити знання за дистанційною формою навчання, під час якої надавався електронний конспект лекцій, презентацій, методичні вказівки до вивчення окремих тем, консультації. Під час відряджень за денною формою навчання наші спеціалісти брали участь у лабораторних випробуваннях і закріпили навички роботи на сучасному обладнанні за такими курсами: «Надійність електричних машин та управління якістю продукції»; «Динамічне тестування електричних машин»; «Експлуатаційна діагностика і надійність електричних двигунів»; «Сигнатурний аналіз електричних сигналів електричних двигунів змінного струму».

Висловлюємо подяку Міжгалузевому інституту післядипломної освіти, кафедрі електричних машин і сподіваємось на подальше співробітництво.

― Олександр КОЧУРА

Директор з інжинірингу

Від імені Представництва НАТО в Україні засвідчую повагу Міжгалузевому інституту післядипломної освіти Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут* і вам особисто та інформую про наступне: з 2009 по 2021 роки Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ» приймав участь у Програмі НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців за наступними спеціальностями та навчальними планами: «Комп’ютерні системи та мережі», «Комунікаційні та інформаційні технології», «Менеджмент організацій», «Менеджмент та ділове адміністрування», «Маркетинг товарів та послуг».
За цей час в інституті пройшли перепідготовку та отримали допомогу у працевлаштуванні понад 1160 слухачів
Представництво НАТО в Україні проводить опитування слухачів після закінчення курсів щодо їх працевлаштування, якості навчання та використання отриманих знань у своїй діяльності Випускники Програми відзначають високий професійний рівень викладання дисциплін з використанням у навчальному процесі новітніх технологій навчання та сучасного програмного забезпечення. Таким чином, відзначаємо високий рівень як організації навчання, так і його забезпечення.
Представництво НАТО в Україні користується нагодою, щоб поновити Міжгалузевому інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» свою повагу

― Олександра Огороднікова

Заступник директора Програми НАТО-Україна

Харківський обласний центр зайнятості протягом тривалого часу співпрацює з Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за державними програмами професійного навчання незайнятого та зайнятого населення Харківського регіону. За цей час інститутом було підготовлено понад 18200 осіб, в тому числі більше 600 осіб підвищили кваліфікацію за спеціальностями, що затребувані на ринку праці.

Інститут має необхідне матеріальне забезпечення, а викладачі – суттєвий досвід провадження освітньої діяльності з професійного навчання.

Так, за напрямками «Комп’ютерні системи та мережі», «Бухгалтерський облік з використанням комп’ютерних систем обробки інформації», «Створення та підтримка WEB-сайтів» викладачами МІПО НТУ «ХПІ» розроблено та впроваджено ряд авторських курсів, які дозволяють слухачам із різним рівнем початкової підготовки оволодіти компетенціями, що передбачені відповідною навчальною програмою:

• курси комп’ютерної грамотності передбачають оволодіння програмними пакетами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project, MS Access;

• курси з розробки програмного забезпечення передбачають вивчення сучасних мов програмування; інструментів розробки WEB-додатків; проєктування баз даних;

• курси з мережевих технологій Cisco передбачають набуття компетентностей у сфері ІТ аудиту, адміністрування та управління інформаційною безпекою.

Відзначаємо високий рівень фаховості викладацького складу МІПО НТУ «ХПІ», що підтверджується результатами анкетувань слухачів відповідних курсів.

― Анатолій Толстих

заступник директора Харківського обласного центру зайнятості

В рамках дії договору між Трипільською ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський полі технічний інститут» щодо надання послуг за кодом ДК 021:2015: 80570000-0 – Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Послуги з підвищення кваліфікації у сфері вищої освіти університетського рівня) Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти на замовлення нашої організації було роблено курси для фахівців підприємства за наступними напрямками:

• «Використання Microsoft Excel в економіці енергетичного підприємства» для працівників бухгалтерій енергетичних підприємств;

• «Експлуатація та ремонт теплових та електричних мереж. Диспетчеризація теп­лових та електричних мереж» для спеціалістів з експлуатації та ремонту теплових мереж, дис­петчерів теплових мереж;

• «Охорона навколишнього середовища та промислова екологія ТЕС» для спеціа­лістів з охорони навколишнього середовища;

• «Особливості застосування сучасних паливо-мастильних матеріалів на ТЕС та АЕС» для спеціалістів хімічних цехів та лабораторій ТЕС, АЕС, енергопостачальних компаній;

• «Експлуатація та налагодження сучасного котельного обладнання» для начальників, заступників начальників цехів, начальників змін КТЦ ТЕС»

• «Експлуатація та ремонт приладів, обладнання теплової автоматики та захист» для спеціалістів з експлуатації та ремонту приладів, обладнання теплової автоматики та захис­ту;

Ми підтверджуємо, що Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного те­хнічного університету «Харківський політехнічний інститут» під час виконання договору заре­комендував себе як надійний партнер, який має високий рівень фаховості викладацькою складу. Особливо треба відмітити здатність швидко реагувати на запити та погреби слухачів і про­лити змістовні заняття, надаючи якісні знання, що використовуються в професійній діяльності підприємства.

― Петро КРАВЕЦЬ

Директор Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ» та Центр підтримки академії Cisco НТУ «ХПІ» проводять навчання слухачів за програмами «Сучасні мережеві технології» та використання обладнання Cisco за CCNA-курсами: «Введення в мережні технології — маршрутизація і комутація», «Принципи маршрутизації і комутації CCNА», «Маршрутизація і комутація, масштабування мереж», «Маршрутизація і комутація, підключення мереж».

Зазначені курси визнані світовим суспільством як одні з найкращих з поглибленого навчання питань мережевих технологій Cisco, аудиту, адміністрування та управління інформаційною безпекою. Під час проходження курсу слухачі мають можливість отримати не тільки теоретичні знання, а також поглиблені практичні навички, які дозволяють бути конкуренте спроможним на ринку праці, забезпечити задоволеність стейкхолдерів та роботодавців впевненими знаннями та компетентностями у галузі IT.

Слід відмітити, щцо проведення занять супроводжується якісним теоретичним матеріалом, а практичні заняття виконуються на сучасному обладнані компанії Cisco. Інструктори Центру підтримки академії Cisco НТУ «ХПІ» приділяють кожному слухачу індивідуальний підхід, мають високій рівень особистої підготовки, якісну методичну та практичну підготовку. Особисто висловлюю подяку за підготовку та отриманні практичні навички та теоретичні знання.

― Сергій Євсєєв

Завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій ХНЕУ ім. Семена Кузнеця