Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників

       

35 років досвіду роботи

із закладами освіти всіх рівнів

Інститут здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та має ліцензію на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.


Зв’язок з нами

Будь ласка, залиште заявку для участі в наших курсах. Ми напишемо Вам або зателефонуємо для уточнення інформації та обов’язково повідомимо про дату початку навчання

Анкета учасника

Я надаю згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджую те, що ознайомлений (а) з правами, наданими мені згідно ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.


          Підвищення кваліфікації обсягом до 6 кредитів ЄКТС може проводитись за будь-якими освітніми програмами, що вивчаються в НТУ «ХПІ» з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених МОН України від 30.10.2020 р. №1341:

 • Автомобілі та автомобільне господарство
 • Автомобілі та трактори
 • Автомобільний транспорт і транспортна логістика
 • Галузеве машинобудування
 • Гідроенергетика
 • Зварювання та споріднені процеси та технології
 • Інженерія мехатронних гідропневмосистем
 • Логістичні системи і комплекси
 • Прикладна механіка
 • Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів
 • Електроенергетика
 • Електромеханіка
 • Електроніка
 • Електропривод, мехатроніка та робототехніка
 • Енергетика
 • Енергетичний менеджмент
 • Комп’ютерне та математичне моделювання
 • Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка
 • Логістика на залізничному транспорті
 • Локомотиви та локомотивне господарство
 • Мікро- та наносистемна техніка
 • Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність
 • Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія)
 • Видобування нафти і газу
 • Екологія
 • Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства
 • Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів
 • Технології переробки нафти, газу і твердого палива
 • Хімічні технології та інженерія
 • Бізнес-адміністрування
 • Бізнес-аналітика
 • Економіка
 • Економіка бізнесу
 • Економіка і управління інтелектуальною власністю
 • Економічна кібернетика
 • Маркетинг
 • Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності
 • Маркетинговий менеджмент
 • Медіа-комунікації
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент підприємств та організацій
 • Менеджмент туризму та гостинності
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародні бізнес-структури
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні фінанси
 • Облік і аудит в міжнародному бізнесі
 • Облік, аудит і оподаткування
 • Оподаткування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Податкова справа
 • Рекламний бізнес
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Управління підприємницькою діяльністю
 • Фінанси і банківська справа
 • Цифрова економіка
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційні технології в медіаіндустрії
 • Кібербезпека (Інноваційний кампус)
 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус)
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Прикладна комп’ютерна інженерія
 • Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус)
 • Системи штучного інтелекту
 • Системний аналіз і управління
 • Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Управління проектами у сфері інформаційних технологій
 • Адміністративний менеджмент
 • Германські мови та літератури
 • Охорона праці
 • Педагогіка та педагогіка вищої школи
 • Прикладна лінгвістика
 • Психологія
 • Соціологічне забезпечення економічної діяльності
 • Соціологія управління
 • Фізична культура і спорт

Документи про підвищення кваліфікації, що видані Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти НТУ “ХПІ”, повністю відповідають вимогам п. 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. та мають бути зараховані під час атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів.

Кожен документ про підвищення кваліфікації має унікальний номер, за яким можна отримати основну інформацію в меню “Верифікація” на нашому сайті.

          Пропонуємо ознайомитися з приблизним переліком тематик короткострокових семінарів та тренінгів:

Зазначимо: це лише невеличкий перелік наших напрямів. Він не є вичерпним і може корегуватись відповідно до професійних особливостей Замовника.

 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій.
 • Дотримання академічної доброчесності.
 • Запобігання та припинення випадків булінгу.
 • Методика викладання (суспільних / природничих) дисциплін.
 • Методика ефективного навчання за інтерактивними технологіями.
 • Методика підготовки і проведення лабораторних (семінарських, практичних) занять галузевого спрямування.
 • Організація дистанційної освіти і контролю знань студентів.
 • Основи  технології STEM-освіти, принципи і складові STEM-уроку.
 • Особливості (специфіка) інклюзивного навчання.
 • Психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами.
 • Психологічні основи педагогічної саморегуляції педагога.
 • Психолого-педагогічний мінімум.
 • Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку. Основи андрагогіки.
 • Розвиток педагогічних компетентностей (мовленева, цифрова, комунікативна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність педагога).
 • Розвиток професійних компетентностей (за потребами Замовників).
 • Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.
 • Сучасні педагогічні технології навчання.
 • Цифрова компетентність сучасного викладача.

        

Методистам і керівникам закладу освіти –

Бажаєте сформувати замовлення для викладачів Вашого закладу?

Готові відповісти на Ваші запитання