Підвищення кваліфікації

Інститут має можливість здійснювати підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями, що акредитовані в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. До курсів залучаються кваліфіковані викладачі. Програма курсу та його тривалість узгоджується із замовником і може бути скорегована у відповідності до потреб конкретного підприємства.


На сьогоднішній день в інституті напрацьована практика підвищення кваліфікації за наступними напрямками:
 • Бухгалтерський облік в системі 1С: Бухгалтерія 8.3
 • Бухгалтерський та фінансовий облік
 • Видобування нафти і газу
 • Використання інформаційних технологій в ливарному виробництві
 • Енергетичний менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційні технології
 • Менеджмент та ділове адміністрування
 • Методика управління ризиками
 • Облік і аудит
 • Охорона праці
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • Сучасні матеріали і технології в будівництві

Більш детально ознайомитися з ними можна тут