Головна » Про iнститут » Структура інституту » НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Cайт навчального центра

Сьогодні інститут післядипломної освіти добре відомий як один із найавторитетніших центрів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності.

В навчальному центрі «Інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва МІПО НТУ «ХПІ» з 1992 по 2015 роки підготовлено понад 900 спеціалістів з вищою освітою з патентознавства і інтелектуальної власності для 18 областей України, у тому числі – близько 160 фахівців для апарату Державної служби  інтелектуальної власності та підрозділів УКРПАТЕНТУ. Серед патентних повірених України близько 100 є випускниками МІПО НТУ «ХПІ».

З метою кадрового  забезпечення процесів управління інтелектуальною  власністю і трансфером технологій в базових структурних підрозділах  НТУ »ХПІ», підвищення ефективності використання наукового потенціалу університету в умовах ринку, а також забезпечення високого інноваційного рівня виконуваних аспірантами університету наукових досліджень, сприяння  набуттю та комерціалізації прав інтелектуальної власності, що міститься в результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та навчально-методичних робіт, до яких залучаються аспіранти, в НТУ «ХПІ» кафедрою Інформатики та інтелектуальної власності і МІПО НТУ «ХПІ» здійснюються заходи з координації і організації в університеті навчання та підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційного підприємництва. Протягом одинадцяти  років спеціальні знання та дипломи спеціалістів та магістрів з інтелектуальної власності отримали  67  аспірантів та наукових співробітників університету. Всього в програмі взяли участь понад 180 аспірантів.

МІПО НТУ «ХПІ» є    Регіональним центром підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності. За цей час 124 науково-педагогічних працівника з 36 вищих навчальних закладів пройшли підвищення кваліфікації з курсу «Інтелектуальна власність».

Діяльність навчального центру спрямована на підготовку фахівців в сфері комерціалізації технологій; інноваційного підприємництва, здатних оцінити комерційну привабливість технології та ризики її просування, що вміють розробити оптимальну стратегію перетворення розробок у конкурентноздатний товар, ідеї бізнесу в дорогий актив; забезпечити охорону і захист інтелектуальної власності; реальну прибутковість патентів, авторських прав і «ноу-хау».

Наші слухачи отримують:

 • комплекс знань і практичних навичок, необхідних для грамотного ведення бізнесу на основі інноваційного менеджменту й інвестиційного управління;
 • вміння виявляти й оцінювати комерційний потенціал технологій для створення нових успішних технологічно орієнтованих підприємств і виробництв;
 • навички управління новими сферами фінансово-господарської діяльності підприємств, пов’язаних з управлінням науковими дослідженнями і розробками, залученням інвестицій, здійсненням трансферу технологій;
 • вміння проводити комплексні патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження з використанням сучасних електроних джерел патентної і науково-технічної та іншої інформації;
 • здібності розробляти, обґрунтовувати і приймати стратегічні рішення з питань комерційного використання винаходів, ноу-хау, торговельних марок й інших результатів науково-технічної діяльності;
 • комплексні знання з вартісної оцінки, правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності й уміння застосовувати їх на практиці з урахуванням інтересів підприємства;
 • здатність приймати ефективні рішення з інтеграції нових технологій.

Підвищення кваліфікації фахівців за напрямом «Інтелектуальна власність»

Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється з 1992 року та охоплює такі напрямки:

Модуль1. Право інтелектуальної власності

 • Право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, фірмові (комерційні найменування), топографії інтегральних мікросхем)
 • Авторське право та суміжні права
 • Міжнародне право і співробітництво в сфері ІВ

Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності

 • Розпорядження майновими правами ІВ
 • Економіка інтелектуальної власності  та оцінка вартості прав
 • Облік та аудит нематеріальних активів

Модуль 3. Маркетинг інтелектуальної власності

 • Патентно-кон`юнктурна і комерційна інформація і документація
 • Патентно-кон`юнктурні дослідження
 • Маркетинг інтелектуальної власності
 • Пошукові системи в Інтернет
 • Дослідження конкурентоздатності та комерційного потенціалу інновацій

Модуль 4. Управління правами інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності              
 • Бізнес-планування
 • Управління правами інтелектуальної власності на підприємстві

Модуль 5. Захист прав інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність в системі права України
 • Конкурентне право
 • Захист від недобросовісної конкуренції
 • Захист комерційної таємниці на підприємстві
 • Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні
 • Судовий захист права інтелектуальної власності

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які залучені до освітньої діяльності, пов’язаної з викладанням навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” здійснюється у  відповідності  з  Професійною  програмою  “Інтелектуальна власність”, що погоджена і рекомендована МОН України обсягом 72 години – короткострокові курси та 500 годин –  довгострокові курси.

 Слухачам курсів підвищення кваліфікації видається комплект інформаційно-методичних матеріалів, а після успішного завершення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Програми підвищення кваліфікації

Управління правами інтелектуальної  власності та  їх комерціалізація

Завдання програми:

 • Розкрити історичний характер і закономірність створення інтелектуальної власності в якості охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності; показати їх конкурентні переваги в порівнянні з традиційними не охоронюваними  інноваціями;
 • Розкрити сутність і функціональні особливості інтелектуальної власності в системі управління знаннями; поняття «Національна інноваційна система», система управління інтелектуальною власністю та їх взаємозв'язок;
 • Показати роль і засоби правової охорони інтелектуальної власності в системі управління інтелектуальною власністю;
 • Отримати професійні знання і навички, пов'язані з управлінням процесами розробки, правової охорони, впровадження, виробничого використання, комерціалізації, маркетингу, ціноутворення об'єктів інтелектуальної власності, організації і техніки підготовки, укладання та використання ліцензійних договорів та інших комерційних угод, що передбачають передачу прав на використання інтелектуальної власності.

Правова охорона і захист інтелектуальної власності

Дана програма розрахована на патентознавців, працівників патентних служб, науковців і технічних фахівців, які працюють за договорами на НДДКР метою яких є створення об’єктів інтелектуальної власності, державних службовців.

Програма  включає розділи:

 • Інтелектуальна власність в системі права України
 • Правова охорона інтелектуальної власності. Новації законодавства з промислової власності
 • Патентна інформація
 • Патентні дослідження
 • Набуття прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), промислові зразки
 • Захист прав

Набуття прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товаровиробників

(торговельні марки, комерційні найменування та найменування місць походження товарів)

Програма включає розділи:

 • Інтелектуальна власність в світлі Цивільного Кодексу України
 • Інтелектуальна власність в світлі Угоди про асоціацію України з ЄС
 • Правова охорона засобів індивідуалізації товаровиробників (торговельних марок, комерційних найменувань, найменування місця походження товарів тощо).
 • Державна реєстрація торговельної марки, найменування місця походження товару. Вимоги до складання, подання та розгляду заявки.
 • Розпорядження виключним правом на засоби індивідуалізації.
 • Міжнародні договори в галузі охорони торговельних марок та  найменувань місць походження товарів.

Правова охорона об'єктів авторських і суміжних прав

Програма включає розділи:

 • Законодавство України про авторське право і суміжні права;
 • Роль і значення міжнародних договорів;
 • Охорона прав виконавців, виробників фонограм організацій ефірного та кабельного мовлення;
 • Особливості правового регулювання, пов'язаного з використанням творів, перетворених в цифрову форму (у тому числі Інтернеті та інших цифрових мережах);
 • Передача авторських прав на твори за авторським договором;
 • Вибір способів забезпечення доказів авторства відносно різних видів творів у разі виникнення спорів про авторство;
 • Особливості охорони  комп’ютерних програм.

Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства

Програма «Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства» - для початківців фахівців в галузі правової охорони інтелектуальної власності.

Програма включає розділи:

 • Основи інтелектуальної власності (ІВ);
 • Патентна інформація та документація;
 • Маркетингові дослідження на основі патентно-інформаційної документації;
 • Експертиза на патентну чистоту;
 • Патентна експертиза винаходів і корисних моделей, правила оформлення, подання та розгляду заявки на видачу охоронного документа;
 • Правові основи підприємницької діяльності в сфері створення та реалізації інтелектуального продукту;
 • Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
 • Інтелектуальна власність в якості нематеріальних активів (НМА) на підприємстві
 • Оцінка майнових прав інтелектуальної власності 

Захист прав інтелектуальної власності

Програма розрахована на юристів, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності, а також на фахівців інтелектуальної власності.

Програма включає розділи:

 • Інтелектуальна власність в системі права України
 • Інтелектуальна власність в світлі Угоди про асоціацію України з ЄС
 • Система захисту прав інтелектуальної власності за законодавством України
 • Захист авторського права і суміжних прав
 • Захист прав на об’єкти права промислової власності, у тому числі засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
 • Цивільно-правовий захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності в місцевих судах.
 • Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності в господарських судах.
 • Адміністративно-процесуальний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Кримінально-правовий захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
 • Захист від адміністративних правопорушень в сфері інтелектуальної власності.
 • Захист від недобросовісної конкуренції
 • Захист комерційної таємниці на підприємстві
 • Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні  

Оцінка майнових прав інтелектуальної власності

 • Нормативно-правове регулювання оцінки майнових прав інтелектуальної власності
 • Методологічні підходи та методи оцінки
 • Аналіз вихідної інформації щодо об’єкта права інтелектуальної власності що оцінюється
 • Оцінка ризиків
 • Ціна ліцензії
 • Особливості оцінки майнових прав інтелектуальної власності
 • Оцінка збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності 

Курси підвищення кваліфікації працюють на постійній основі.

Можлива зміна програм за індивідуальним планом замовника

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 208, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 206-208  Навчальний центр Інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва

Тел.: (057) 704-13-71

Моб. тел.: +38 (063) 246-45-16

e-mail: patentmipo@mail.ua


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Авторизація


Забули пароль?

Соцмережі


Новини та події

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 16 червня 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття дистанційної групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 12 лютого 2020 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди відкриття чергової групи професійного навчання за напрямком "Комунікаційні та інформаційні технології" за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

ВИПУСК ГРУПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ» 22 січня 2020 р

Вдбувся випуск групи підвищення кваліфікації безробітних за навчальною програмою «СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА WEB САЙТІВ»

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 16 грудня 2019 р.

УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ з нагоди випуску чергової групи професійного навчання за Програмою НАТО-Україна з перепідготовки колишніх військовослужбовців у Харківській області

 

Семінар «Методика ефективного навчання за допомогою інтерактивних технологій» 12 -19 грудня 2019 р.

Програма семінару розрахована на педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗВО.


Зворотній зв'язокВведіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів