Головна » Напрямки діяльності » ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ » СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Концепція діяльності Національного технічного університету  “Харківський політехнічний інститут” з  надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації фахівців в Міжгалузевому інституті післядипломної освіти за галуззю знань  0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму «Електротехніка та електротехнології», що погоджена Головним управлінням освіти і науки Харьківської обласної державної адміністрації  від 19.03.2013 р. протокол №41, розроблена з обґрунтуванням потреби регіону у підготовці фахівців за заявленим напрямом. Показано, що одним з головних пріоритетів енергетичної безпеки України є надійне і якісне енергопостачання споживачів електроенергією і енергоносіями. Таке енергопостачання може бути коли працівники енергетичних компаній і споживачів мають високий рівень кваліфікації. Високий рівень знань і уміння фахівців забезпечується постійним підвищенням їх кваліфікації.

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології” за курсом «Системи обліку, контролю та управління виробництвом і розподілом електроенергії»


п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ

Лаб.

1

Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж

30

30

2

Електрообладнання електричних систем

50

40

10

2.1

Електрообладнання електричних станцій і підстанцій

30

20

10

2.2

Елекрообладнання систем електропостачання

20

20

3

Режими роботи електричних систем

60

30

20

10

3.1

Оптимізація режимів роботи електричних  систем

20

10

10

3.2

Перехідні режими електричних систем

20

10

10

3.3

Компенсація реактивної потужності в електричних системах

20

10

10

4

Релейний захист та автоматика електричних систем

100

60

40

4.1

Релейний захист електрообладнання енергосистем

40

20

20

4.2

Автоматика енергосистем

30

20

10

4.3

Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики

30

20

10

5

Автоматизовані системи управління в електричних системах

60

40

10

10

5.1

Автоматизовані системи диспетчерського управління

30

20

10

5.2

Автоматизовані системи управління на теплових електричних станціях

30

20

10

6

Автоматизовані системи контролю та обліку електроенергії

50

30

10

10

6.1

Загальна характеристика автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії

10

10

6.2

Лічильники електричної енергії

20

10

10

6.3

Вимірювальні трансформатори струму та напруги

20

10

10

7

Якість електричної енергії в електричних системах

40

20

10

10

8

Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження

30

20

10

9

Охорона праці в галузі

30

30

 

Усього:

450

300

70

80

 

Практика

40

 

Випускна робота

10

 

Усього:

500

300

70

80

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 217

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-64-86

e-mail: mipohpi@ukr.net

Соцмережі


Новини та події

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» оголошує навчання без відриву від роботи за курсом «Психолого-педагогічний мінімум» для осіб, які займають педагогічні посади (майстрів виробничого навчання, методистів, завідувачів навчальних лабораторій), але не мають педагогічної освіти.

 

ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA (JavaCore)

20 квітня 2017р. починається навчання груп за курсом «Програмування на мові JAVA», який дозволяє слухачам отримати теоретичні і практичні навички ефективного використання сучасного інструментарію даної мови, який може бути в подальшому використаний для оволодіння технологіями з розробки серйозних комерційних проектів.

 

ТЕХНОЛОГІЇ FRONT-END

20 квітня 2017 р. починається навчання груп за курсом «Технології Front-End», який дозволяє слухачам отримати теоретичні та практичні навички ефективного використання сучасних комп'ютерних технологій побудови WEB - сайтів, мови програмування JavaScript. Отримати навички створення додатків різних видів, використовуючи технології Jquery та AJAX.


Пошук

Введіть ваш запит для початку пошуку.


Зворотній зв'язок



Введіть цей код:
Код перевірки


Фотоархів
Дивитись архів