Зовнішній вигляд

Документи, видані Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти (сертифікати та свідоцтва), можуть бути зараховані під час підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, оскільки вони повністю відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.


Зовнішній вигляд Сертифікату про підвищення кваліфікації:

(на вимогу замовника освітніх послуг, в документ може бути додано перелік програмних результатів навчання)

Зовнішній вигляд Свідоцтва про підвищення кваліфікації: