Про нас


Інвестуйте час у власну освіту вже сьогодні

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, створений при Національному технічному Університеті “Харківський політехнічний інститут” у 1987 році, як вищий навчальний заклад післядипломної освіти для здійснення освітньої діяльності, спрямованої на реалізацію програм вищої освіти, забезпечення навчання, удосконалення освіти і професійної підготовки громодян шляхом поглиблення, розширення і відновлення їх професійних знань і умінь.

Високий рівень вдалося досягти за рахунок застосування сучасних прогресивних методик у навчанні, постійного удосконалення науково-педагогічного складу інституту, відновлення навчальних матеріалів, розвитку матеріальної бази закладу, а також використання в навчальному процесі сучасних програмно-апаратних засобів.

Інститут в співробітництві з НТУ «ХПІ» утворює навчально-науковий комплекс “Післядипломна освіта”.

Наша мета

Кадрове забезпечення інноваційноорієнтованого розвитку економіки держави, наукомісткого підприємництва та впровадження високих технологій

Концепція

Реалізація можливості «навчання протягом усього життя» у формі перепідготовки, підвищення кваліфікації і професійної підготовки фахівців.

Наші переваги

  • якісна освіта за мінімальний термін у зручний для слухачів час;
  • сучасні технології навчання;
  • гнучкі індивідуально-модульні програми;
  • урахування інтелектуального потенціалу людини;
  • адаптивні графіки навчального процесу.

Напрямки діяльності нашого підрозділу

  • підвищення кваліфікації кадрів у науковій, технічній та інноваційній сферах;
  • розвиток інноваційних форм навчального процесу, впровадження та використання інформаційних технологій і дистанційного навчання;
  • оперативне сприяння державній службі зайнятості з перепідготовки незайнятого населення;
  • виконання науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, проведення технічного аудита, науково-технічної, патентної та економіко-правової експертизи проєктів.

Інститут має зручне розташування. Він знаходиться у центрі міста біля метро «Пушкінська»: