Методика підготовки та проведення лабораторних занять галузевого спрямування

Слухачам надається стислий методичний матеріал щодо вказаної теми. Програма курсу розрахована на педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 30 акад. год. Форма навчання: дистанційна. Учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ: Загальна характеристика лабораторних робіт та їх класифікація. Методика проведення лабораторного заняття. Читати далі …

Методика викладання гуманітарних та суспільних дисциплін в ЗВО

Слухачам надається стислий методичний матеріал щодо вказаної теми. Програма курсу розрахована на педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 30 акад. год. Форма навчання: дистанційна. Учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ: Роль гуманітарних та суспільних дисциплін у формуванні фахівця ХХІстоліття. Читати далі …

Психолого-педагогічний мінімум

Слухачам надається стислий методичний матеріал щодо вказаної теми. Програма курсу розрахована на педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 180 акад. год. Форма навчання: дистанційна. Учасники отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСНОВНІ ПИТАННЯ КУРСУ: Основи педагогічної діяльності в ЗВО. Організація навчально-виховногопроцесу. Сутність та завдання процесу Читати далі …

Мотивація при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням

Слухачам надається стислий методичний матеріал щодо вказаної теми. Програма семінару розрахована на педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 30 акад. год. Форма навчання: дистанційна. Учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: Що таке мотивація. Види мотивації. Мотивація до вивчення англійської мови Читати далі …

Психологічна підтримка здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

Слухачам надається стислий методичний матеріал щодо вказаної теми. Програма семінару розрахована на педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 30 акад. год. Форма навчання: дистанційна. Учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: Інклюзивна освіта як одна з умов соціалізації молоді з особливими Читати далі …

Менеджмент та основи малого бізнесу

Слухачам надається стислий методичний матеріал щодо вказаної теми. Програма семінару розрахована на педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 30 акад. год. Форма навчання: дистанційна. Учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: Поняття і сутність менеджменту Прийняття управлінських рішень Організація як об’єкт Читати далі …

Методика викладання гуманітарних та суспільних дисциплін в закладах вищої освіти

У програмі надається стислий методичний матеріал щодо викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, надаються консультації за організацією самостійної роботи студентів, наводяться рішення робочих педагогічних ситуацій. Програма семінару розрахована на педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти Обсяг семінару: 30 акад. год. Форма навчання: Читати далі …

Моделювання процесів і систем з в MATLAB Simulink

У курсі розглядаються питання моделювання електричних систем, вибір і налаштування вбудованих розраховувачів MATLAB, робота з бібліотекою SimPowerSystems, моделювання алгоритмів обробки сигналів і методів управління, програмування на мові MATLAB – базові методи і запуск функцій в моделі, завдання даних і обробка Читати далі …

Основи програмування на Java

Цей курс дозволяє вивчити концепцію об’єктно-орієнтованого програмування, освоїти  об’єктно-орієнтовану мову програмування Java, отримати навики розробці програм в середовищі Java SDK, Eclipse. Оволодіння навчальною програмою дає можливість працювати за фахом, а саме: створювати додатки на базі технології Java, графічний користувальницький інтерфейс, Читати далі …

Технології front end

Цей курс  дозволяє слухачам отримати теоретичні і практичні навички ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій побудови WEB-сайтів, мови програмування JavaScript і отримати навички створення додатків різних видів засобами цієї мови, використовуючи технології Jquery, AJAX.